Jak się szybko rozwieść?

W niektórych przypadkach pozew rozwodowy jest tylko i wyłącznie formalnością, gdyż strony mogą się w przypadku takiego procesu po prostu porozumieć, a pozew rozwodowy składany jest po to, aby dopełnić formalności oraz dokładnie ustalić, jak przebiegać ma podział majątku.

W takich przypadkach pozew rozwodowy jest konieczny, aby sąd mógł pomóc w tego rodzaju rozstrzygnięciach. Sprawa staje się zdecydowanie prostsza, jeśli małżonkowie mają tak zwaną rozdzielność majątkową, zwaną również intercyzą czy umową przedślubną, która nie jest jeszcze w naszym kraju zbyt popularna.

Jak się szybko rozwieść?

Dlaczego pomoc adwokata w trakcie rozwodu jest ważna

Pomoc prawna dotyczyć może także sytuacji gdy składany jest pozew rozwodowy. Zakres takiej pomocy obejmować może zasadniczo kilka przypadków. Po pierwsze chodzić może tutaj o to, aby uzyskać pomoc już w momencie, kiedy pozew rozwodowy jest sporządzany, oraz gdy ma zostać złożony. Powinno pozwolić to w odpowiedni sposób przygotować taki pozew rozwodowy. Dalsza pomoc prawna dotyczyć może już raczej samego procesu, który także do najłatwiejszych nie należy, zwłaszcza jeśli trzeba udowodnić winę pozwanemu, co w przypadku rozwodów zdarza się dość często.

Aby możliwe było rozpoczęcie postępowania sądowego, należy oczywiście złożyć stosowny pozew rozwodowy. Nie oznacza to jednak, że w przypadku gdy pozew rozwodowy jest składany zachodzi konieczność wskazywania winnego czy też od razu przedstawiania dowodów na potwierdzenie owej winy, niemniej jednak jest do zasadniczo bardzo dobra praktyka, o ile oczywiście będzie taka możliwość. Jeśli nie, winę za zakończenie małżeństwa można starać się udowodnić podczas postępowania rozwodowego.

Jeśli chcemy wystąpić do sądu z wnioskiem rozwodowym, warto skonsultować się najpierw z adwokatem ze strony https://kancelariamistewicz.com.pl/sprawy-cywilne/sprawy-rozwodowe/, który praktykuje prawo rodzinne, zajmuje się rozwodami, podziałem majątku, alimentami. Możemy również zdecydować się na rozwód polubowny, czyli bez orzekania o winie, szczególnie jeśli możemy z małżonkiem ustalić pewne kwestie, takie jak podział majątku i opieki nad dziećmi oraz płacenie i wysokość alimentów.