Profesjonalne usługi geodezyjne

Geodeta to profesjonalista, który określa, gdzie zaczynają się i kończą obszary lądu.

Geodezja uczestniczy w procesie tworzenia map lub inwentaryzacji gruntów dla nieruchomości i innych celów. Geodeci zatrudnieni są przez jednostki administracyjne, ale często także prowadzą własną działalność gospodarczą. Podczas gdy większość geodetów dostarcza informacji związanych z gruntami, dzierżawami i innymi dokumentami dotyczącymi nieruchomości, inni specjalizują się w określonych dziedzinach. Mogą być to przykładowo geodeci specjalizujący się w znaczeniu pod budowę dróg i mostów, inni specjalizują się w pracach związanych z kopalniami. W budownictwie istnieje wiele różnych obszarów w jakich mogą specjalizować się geodeci. Geodeci badają i oznaczają zbiorniki wodne, w tym rzeki, porty, zatoki, morza. Geodeci obecnie używają specjalistycznych przyrządów pomiarowych i materiałów do pomiaru powierzchni. Geodeta często pracuje na autostradzie lub w sąsiedztwie z narzędziem przypominającym statyw do aparatu. Patrząc przez instrument, może zmierzyć odległość z jednego miejsca do drugiego. Najczęściej geodeci pomagają firmom budowlanym w zabudowie nowych terenów, lub też zmianie zagospodarowania, czy nowym podziale działek.

Geodeta może pracować w firmach zajmujących się rzeczoznawstwem, firmach geodezyjnych, biurach projektowych, firmach wykonujących roboty publiczne, w kopalniach lub firmach budujących drogi i autostradowych.

W branży naftowej zajmuje się ustawianiem maszyn czy sprawdzaniem instalacji. Geodeci wykonują plany zagospodarowania przestrzennego, wytyczają działki, i nanoszą je na mapy. Mapy mogą zostać wykorzystane do celów projektowych, geodeci ustalają także rozmiary budynków, ich zgodność z planem architektonicznym. Geodeta może także obliczyć powierzchnię użytkową danego budynku. Może być to konieczne do prawidłowego naliczenia wartości budynku, lub też czynszu. Czasem wielkość użytkowa może być nie zgodna z planem, jeżeli w trakcie były nanoszone pewne poprawki w projekcie. Zatem bardzo wiele obszarów obejmuje geodezja Kraków jest miastem gdzie znajdziemy tego rodzaju usługi.