Kto może skorzystać z pomocy psychoterapeuty?

Psychoterapia może pomóc ludziom w różnych sytuacjach.

Na przykład może przynieść korzyść komuś, kto ma przytłaczające uczucie smutku lub bezradności, czuje się niespokojny przez większość czasu, ma trudności z codziennymi wyzwaniami lub skupieniem się na pracy lub nauce, używa narkotyków lub alkoholu w sposób szkodliwy dla zdrowia, jest narażony na wyrządzenie krzywdy sobie lub innym, uważa, że ich sytuacja nigdy się nie poprawi, mimo pomocy przyjaciół i rodziny, doświadczył traumatycznej sytuacji, lub cierpi z powodu stanu, jak depresja, fobia lub schizofrenia, który wpływa na ich codzienne życie.

Kto może skorzystać z pomocy psychoterapeuty?

W jaki sposób terapia wpływa na życie pacjenta

Według terapeutów, sposób myślenia ludzi przypomina noszenie okularów, dzięki którym postrzegamy świat w określony sposób. Psychoterapia sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak te wzorce myślowe tworzą naszą rzeczywistość i określają, jak się zachowujemy. Terapia ma na celu zmianę wszelkich sposobów myślenia i zachowania, które stoją na drodze do pozytywnych wyników. Na przykład, gdy dana osoba ma depresję, jej percepcja i interpretacja ulegają zniekształceniu. Może to sprawić, że ktoś będzie bardziej podatny na negatywne nastawienie, pochopne wnioski, błędnie postrzega sytuacje jako katastrofalne, postrzeganie rzeczy jako dobrych lub złych, bez niczego pomiędzy.

Jeśli ludzie nauczą się fatalistycznego lub negatywnego sposobu myślenia, mogą zacząć myśleć w ten sposób automatycznie. Terapia koncentruje się na kwestionowaniu tych automatycznych myśli i porównywaniu ich z rzeczywistością. Jeśli dana osoba może zmienić swój sposób myślenia, jej cierpienie zmniejsza się i może funkcjonować w sposób, który z większym prawdopodobieństwem przyniesie korzyści jej i osobom w jej otoczeniu. W miarę zdobywania nowych umiejętności przez pacjenta, łatwiej jest mu konstruktywnie rozwiązywać problemy. Może to zmniejszyć stres, pomóc im poczuć większą kontrolę i zmniejszyć ryzyko wystąpienia negatywnego nastroju.

Gabinet psychoterapii znajdziesz na stronie https://gabinet-ego.pl. Są różne formy psychoterapii, w ramach których osoba uczy się zmieniać swoje postrzeganie i postrzeganie rzeczy w swoim życiu. Może to mieć pozytywny wpływ na zachowanie i nastrój. Psychoterapia może pomóc ludziom z wieloma problemami, od depresji po przewlekły ból.