Odzyskiwanie długów z pomocą komornika

Problem z odzyskaniem należności może dotyczyć różnych firm, instytucji finansowych czy też osób prywatnych.

W przepisach określone są zasady, jakimi powinna kierować się osoba, która chce odzyskać swoje pieniądze od dłużnika. Należy oczywiście uzasadnić swoje żądania, może być to przykładowo umowa, sprawa często może być załatwiona polubownie. Jednak jeżeli próba kontaktu z dłużnikiem jest nieskuteczna, inne sposoby załatwienia sprawy nie przynoszą rezultatu, wówczas można skierować sprawę do sądu i skorzystać z usług komornika.

Odzyskiwanie długów z pomocą komornika

Jak wygląd egzekucja długu przez kancelarię komorniczą?

Osoba, która zgłasza się do komornika, powinna posiadać wyrok sądu, który jest opatrzony klauzulą wykonalności. Poszukujemy komornika, który działa w obszarze adekwatnym do danego sądu rejonowego. Dłużnik otrzymuje od komornika informację, może by to informacja listowna lub też osobista. Komornik sporządza listę dóbr należących do dłużnika, może być to przykładowo samochód, mieszkanie czy też inne przedmioty. Najczęściej komornik na początku stara się zająć konto bankowe, z którego chcę ściągnąć należność, jeżeli ilości pieniędzy na koncie nie pokrywa zadłużenia, wówczas może zająć wypłatę lub też emeryturę.

W przypadku zajęcia pensji, emerytury czy też renty, komornik powinien pozostawić pewną kwotę na koncie dłużnika. Będzie to przykładowo minimalna krajowa w przypadku osoby pracującej, czy też określona kwota dla emeryta lub rencisty. W wielu przypadkach może być to połowa otrzymywanego wynagrodzenia. Dodatkowo komornik może zająć ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika. Będą to domy, mieszkania, auta, inne przedmioty wartościowe, które można wystawić na licytację. Licytacja jest dostępna dla każdego, jest ona wcześniej ogłaszana, pieniądze uzyskane w licytacji zostaną przeznaczone na pokrycie długu. Praca komornika jest odpłatna, najczęściej wynosi od 5 do 10% wartości długu, w przypadku jeżeli pieniądze uda się odzyskać w krótkim czasie, wówczas wynosi 3%.

Zatem jeżeli chcemy odzyskać pieniądze, sąd wydał pozytywny dla nas wyrok, posiadamy klauzulę wykonalności, wówczas możemy poszukać komornika w naszej okolicy, może być to kancelaria komornicza warszawa, odpowiednia dla poszczególnych dzielnic.