Zwalczanie trudnych chwastów w zbożach ozimych

Jeśli mowa jest o zbożach ozimych, to na pewno ważne jest nie tylko to, aby w odpowiednim czasie dokonać ich zasiewu, ale również i to, aby w odpowiednim czasie oraz za pomocą odpowiednich środków dokonać ich oprysku.

Chwasty pojawiające się w zbożach ozimych mogą spowodować, że wielkość plonów może okazać się bardzo niska i tym samym niezadowalająca. Aby zmniejszyć wpływ pojawiających się chwastów na wielkość plonów zbóż ozimych, należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. Mowa jest oczywiście o zastosowaniu odpowiednich środków. Najczęściej w tym względzie stosowane są opryski herbicydowe, których skuteczność określa się jako bardzo wysoką. Oczywiście owych środków herbicydowych mamy dostępnych bardzo wiele, a tym samym bardzo istotne jest to, by zastosować ten właściwy.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych sprowadza się do tego, aby wykonać nie jeden, ale dwa opryski herbicydowe w ciągu roku. Ten podstawowy oprysk jest wykonywany jesienią, a wiosną należy wykonać oprysk korekcyjny.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż bardzo ważnym elementem jest nie tylko sam fakt dokonania owych dwóch oprysków herbicydowych, ale ponadto również bardzo istotne jest, aby zastosować właściwe metody owych oprysków. Tutaj nie można bowiem mówić o pewnej dowolności w technice wykonywania oprysków ani też żadnej dowolności związanej momentem wykonania oprysków. Producenci herbicydów umieszczają na opakowaniach odpowiednie informacje związane z zalecaną dawką. Może być ona większa lub mniejsza w zależności od stopnia zaawansowania chwastów w uprawach. Wszelkie ważne informacje na temat herbicydów, na temat skutecznego zwalczania chwastów w zbożach ozimych jak i we wszelkiego innego rodzaju uprawach rolnych, możemy znaleźć na stronie internetowej zwalczanie chwastów w zbożach ozimych. Warto zatem z tych informacji korzystać. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak postępować z chwastami panoszącymi się w naszym zbożu.