Zalety instalowania oświetlenia awaryjnego w budynkach

We wszystkich obiektach komercyjnych niezbędny jest działający system bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wykrywania pożaru, aby zachować zgodność z przepisami przeciwpożarowymi i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom budynku w przypadku pożaru.

System oświetlenia awaryjnego powinien znajdować się w każdym budynku biurowym i użyteczności publicznej. Takie lampy zapewniają oświetlenie w przypadku awarii lub zaniku zasilania głównego, przerwy w dostawie prądu lub pożaru. Utrata zasilania sieciowego w przypadku pożaru może okazać się śmiertelna bez dodatkowej opcji awaryjnego oświetlenia, ponieważ uniemożliwia osobom przebywającym w budynku bezpieczną ewakuację z pomieszczenia. Oświetlenie awaryjne wykorzystuje niezależne źródło zasilania z sieci elektrycznej, co gwarantuje, że zadziała ono w każdym przypadku, gdy zasilanie zostanie odcięte. Takie oświetlenie może mieć postać znaku wyjścia nad drzwiami przeciwpożarowymi, oznaczenia schodów, czy świateł LED na podłodze, które są ścieżką do wyjść ewakuacyjnych w przypadku konieczności opuszczenia budynku.

Światła awaryjne zapewnia stałe oświetlenie budynku, dzięki czemu osoby przebywające na terenie obiektu mogą bezpiecznie ewakuować się w przypadku pożaru, a nawet w przypadku awarii zasilania sieciowego.

Przedsiębiorstwa mogą skrócić czas pracy lub stracić pieniądze, próbując rozwiązać sytuację w inny sposób, gdy zawiedzie zasilanie sieciowe. W przypadku pożaru i zaciemnienia, lampy awaryjne ułatwią wszystkim przebywającym w pomieszczeniu bezpieczne i spokojne wyjście z budynku. Oświetlenie awaryjne jest łatwe w konfiguracji, ale sprawdza się niezwykle skutecznie w sytuacji awaryjnej. Diody LED są używane w znakach wyjścia od około kilku lat, ale technologia stopniowo się rozwija do tego stopnia, że obecnie istnieją odpowiedniki diod LED dla większości konwencjonalnych typów lamp, przy ciągłym obniżaniu kosztów instalacji. Dlatego nowoczesne diody LED nadają się również do szerszej gamy opraw oświetlenia awaryjnego.