Rodzaje wykresów giełdowych

Nieodłączną częścią każdej giełdy, takiej jak np. Forex, są wykresy. Dokonujemy na nich zaawansowaną analizę techniczną, używając technik pozwalających przewidzieć przyszłe zachowanie danego instrumentu walutowego. Z definicji wykres jest pewną graficzną formą przedstawienia konkretnego procesu, który w przypadku giełdy jest zmianą cen oraz trendów.

Nowoczesne platformy transakcyjne, takie jak bank, oferują swoim użytkownikom wykresy w 3 formach:

  • liniowej
  • słupkowej
  • świecowej

Każdy z nich przedstawia dane w odmienny sposób, co umożliwia ich pogłębioną interpretację.

Wykres liniowy

Ten rodzaj wykresu, określany jest jak najprostszy spośród wszystkich, ze względu na przedstawianie kolejnych kursów, zgodnie z nazwą, w formie pojedynczej linii. Posiada on szereg zalet, w postaci łatwości w interpretacji i rozpoznawaniu danego trendu. Z tego względu polecany jest szczególnie początkującym inwestorom, jako dobra podstawa do rozpoczęcia dalszej edukacji giełdowej. Wadą wykresu liniowego jest z pewnością mała ilość danych, takich jak minimum i maksimum, znacznie ułatwiających dokonanie jak najbardziej prawidłowej analizy technicznej.

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy jest znacznie bardziej skomplikowany w przeciwieństwie do przedstawionego wyżej wykresu liniowego. Wyróżnia się wyraźną prezentacją danych takich jak minimum, maksimum. cena otwarcia oraz zamknięcia. Przedstawiany jest on za pomocą tzw. słupków, in. barów.

Podstawowe definicje

Zarówno w wykresie słupkowym jak i świecowym, widoczne są dane takie jak minimum, maksimum. cena otwarcia oraz zamknięcia. Warto poznać ich znaczenie, aby rozszerzyć swoje kompetencje giełdowe. Minimum, jak sama nazwa wskazuje, oznacza minimalną ceną w danym przedziale czasowym, natomiast maksimum, odpowiednio maksymalną. Otwarcie oznacza cenę otwarcia w danym przedziale czasowym (w wykresie słupkowym po lewej stronie słupka), natomiast zamknięcie wskazuje na cenę zamknięcia i znajduje się po prawej stronie słupka.

Wykres świecowy

Rodzaj wykresu, jakim jest wykres świecowy, wynaleziony został przez przedsiębiorcę Munehisa Homma, skąd pochodzi jego inna nazwa: wykres świec japońskich. Wykres świecowy, poza faktem, iż jest bardzo popularny, wyróżnia się także dużą przejrzystością w odczytywaniu wzrostów i spadków cen. Pod względem budowy jest kopią wykresu słupkowego, jednak sposób przedstawienia tych samych danych przeważa na korzyść wykresu świecowego. Wykres świec japońskich przyjmuje również wariant kolorowy, w którym zielona barwa oznacza świecę wzrostową, natomiast czerwona – spadkową.