Dzieci wiele wynoszą z nauki w przedszkolu

Przedszkole to placówka edukacyjna oferująca dzieciom naukę wczesnoszkolną przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego w szkole podstawowej.

Przedszkola mogą być publiczne lub prywatne, znajdziemy również w przedszkolach klasy integracyjne i specjalne przedszkola dla dzieci o wyjątkowych potrzebach. Przedszkole zazwyczaj działa w godzinach podobnych do godzin szkolnych, chociaż może się to różnić w zależności od placówki, dlatego należy skontaktować się z dyrekcją, sprawdzić w jakich godzinach dzieci mogą przebywać w przedszkolu.

Dzieci wiele wynoszą z nauki w przedszkolu

Czego dzieci może nauczyć uczęszczanie do przedszkola

Poprzez naukę opartą na rozwoju poznawczym, psychospołecznym i fizycznym, dziecko w przedszkolu poznaje swoje środowisko i sposoby komunikacji werbalnej z rówieśnikami i z innymi osobami. Dzieci uczęszczające do przedszkola uczą się, jak działa świat wokół nich poprzez zabawę i komunikację. Dzieci w przedszkolu nauczą się prawidłowo wyrażać siebie, dzielić się, komunikować z klasą, przestrzegać zasad obowiązujących w klasie, właściwej higieny, jedzenia posiłków w grupie i spania podczas popołudniowej drzemki.

Dzieci w przedszkolu nauczą się również języka, jak rozpoznawać wszystkie litery w alfabecie, wpisywać swoje imię i nazwisko, początki czytania również są w programie wielu przedszkoli. Na lekcjach matematyki nauczą się rozpoznawać podstawowe kształty, rozpoznawać różnicę wielkości, liczyć oraz wykonywać proste dodawanie i odejmowanie. Podczas przerw, zabawy i posiłków dzieci będą wchodzić w interakcje z rówieśnikami, w przedszkolu są również organizowane zabawy, gry, wyjścia na plac zabaw, do muzeum, kina, i w wiele innych ciekawych miejsc.

Chociaż przedszkole na wilanowie ma bardziej zorganizowane otoczenie niż żłobki, nadal rozbudza ciekawość dziecka do nauki, zachęca do interakcji z rówieśnikami. Przedszkole zachęca dzieci do poznawania otoczenia i ciekawości, daje dzieciom możliwość ukierunkowania swojej kreatywności i wyobraźni. Nauczyciele wykorzystują kreatywną zabawę i zajęcia jako sposób do prowadzenia lekcji. Istnieją również zabawki przyjazne dzieciom, które sprawiają, że nauka staje się bardziej interesująca dla małych dzieci.